Integritetspolicy

Vår Integritetspolicy- och cookiepolicy (tillsammans ” Integritetspolicy- och cookiepolicy”) bör läsas noggrant av användare av denna webbplats.

Integritetspolicy- och cookie -policyn har skrivits av TVmatchen för att göra dig medveten om hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter och andra information via vår webbplats www.TVmatchen.nu, och för att skapa den rättsliga grunden för sådan behandling.

Vår webbplats ger information om spelsajter och spelindustrin och innehåller länkar eller annonser till externa tredjepartswebbplatser och annat innehåll från tredje part.

Observera att genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till de metoder som beskrivs i denna sekretess- och cookie -policy angående de uppgifter vi samlar in och hur vi behandlar sådan information.

Typer av personuppgifter som behandlas av oss

Personuppgifter som tillhandahålls av dig

Denna webbplats kan nås och användas utan registrering och utan att behöva ge oss några personuppgifter. Du kan välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om kampanjer, bonusar, produkter och tjänster. I det fallet måste du ange din e -postadress och annan personlig information som finns i det relevanta prenumerationsformuläret.

Du kan när som helst sluta ta emot sådan kommunikation genom att skriva till oss eller klicka på knappen “avsluta prenumerationen” i någon av våra e -postmeddelanden till dig. Om du kontaktar oss kan vi behålla en kopia av den kommunikationen.

Personuppgifter som behandlas automatiskt av oss

Vi samlar automatiskt in viss information, inklusive din IP -adress, datum och tid då du öppnade våra tjänster, hårdvaran, programvaran eller webbläsaren som du använder och annan information om din dator eller din mobila enhet. Vi samlar också in information om klick och sidor som du har tittat på.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi kan behandla dina personuppgifter för något av de syften som beskrivs i artikel 6 i dataskyddsförordningen. Detta kommer till exempel att inkludera

När du har lämnat ditt samtycke;

När bearbetning är nödvändig för genomförandet av ett kontrakt;

När behandling är nödvändig för att följa en laglig skyldighet;

När behandling är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part (utom om sådana intressen åsidosätts av dina intressen eller dina grundläggande rättigheter och friheter). I detta avseende kan dina personuppgifter också användas:

För att upprätthålla säkerheten för vår webbplats;

Utvärdera relevansen av tillgängligt innehåll för dig;

För att modifiera och förbättra våra tjänster genom forskning och analys

Verkställa våra lagliga rättigheter, vidta åtgärder angående olaglig verksamhet eller andra typer av fel, såsom säkerhetsfrågor och misstänkt bedrägeri, verkställa vår interna policy, utöva rättigheterna att bestrida juridiska anspråk och förhindra skada på våra, din tredje parts rättigheter.

Tredje parter som vi delar dina personuppgifter med

Vi samarbetar med många betrodda tredje parter (leverantörer och affärspartners) för att hjälpa till att hantera vår verksamhet och leverera tjänsterna. Dessa tredje parter kan då och då behöva ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina funktioner och arbeta med oss (t.ex. genomföra forskning, analys eller teknisk diagnostik).

Olika tjänsteleverantörer kan hantera dina personuppgifter enligt våra instruktioner, som databehandlare.

Vi kan rapportera information eller statistisk data om hur våra användare surfar och mönster till tredje part i en sammanställd form (utan att att någon individ identifieras).

Data kan delas till vårt moderbolag och till andra koncernföretag, belägna inom eller utanför EU/EES.

Data kan också delas då och då till våra rådgivare, revisorer och investerare.

Data kan delas, närhelst vi är skyldiga att lämna ut, för att uppfylla en juridisk skyldighet, eller när detta krävs för att vi ska skydda våra intressen eller säkerhet.

Om vi har ett intresse av att sälja eller köpa någon enhet eller de underliggande tillgångarna eller omorganisera något företag eller tillgångar, eller om vår enhet eller tillgångar förvärvas av en tredje part, kan data delas med potentiella säljare eller köpare.

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål om du inte har gett oss ditt uttryckliga samtycke till det.

Vid överföringar till ett land utanför EU/EES kommer vi att se till att dina uppgifter överförs på ett adekvat och säkert sätt i enlighet med tillämpade dataskyddslagar.

Du har rätt att be oss om mer information om de skyddsåtgärder vi har infört enligt ovan.

Hur länge dina personuppgifter lagras

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som rimligen är nödvändigt, beroende på syftet med vilket dina personuppgifter behandlas. I detta avseende, till exempel:

När behandling av uppgifter baseras på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke;

Under vissa omständigheter behåller vi dina personuppgifter under den erforderliga tidsperioden, för att uppfylla våra lag-, skatte- eller redovisningskrav eller för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal som vi är part i.

Länkar från tredje part

Denna sekretesspolicy täcker inte sekretessinformation (inklusive cookies och annan spårningsteknik) som kan samlas in från tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över sådana tredjepartswebbplatser. Varje sådan webbplats har sin egen sekretesspolicy, som du bör läsa noga innan du anger personlig information på den webbplatsen. Vi tar inget ansvar i samband med policyn för webbplatser från tredje part. Om du väljer att följa en länk till någon av dessa webbplatser bär alla risker som kan uppstå vid användning av tredje parts webbplatser som vi har hänvisat till dig medvetet och frivilligt av dig som användare.

Om du väljer att dela någon av dina personuppgifter med en tredjepartswebbplats, som vår webbplats hänvisar till dig, gäller inte vår integritetspolicy.

Cookiepolicy

Cookies används av vår webbplats för att skilja dig från andra besökare på vår webbplats. Detta gör att vi kan ge dig en högkvalitativ upplevelse när du surfar på vår webbplats, och det hjälper oss att förbättra prestandan och designen av vår webbplats.

Vad är en “cookie”

En cookie är en liten fil eller information som sparas på din dator eller enhet när du besöker vår webbplats. Det gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina handlingar och preferenser under en tidsperiod.

Den gör din sidnavigering mer effektiv, eftersom den möjliggör automatisk aktivering av vissa funktioner, och den håller reda på dina preferenser, vilket gör kommunikationen mellan dig och de tjänster du använder snabbare och enklare.

Kategorier av cookies

Nedan hittar du detaljerad information om de cookies som används av vår webbplats och anledningarna till att de används:

“Sessionscookies” – det här är filer som lagras i ett tillfälligt minne medan du surfar och raderas när du stänger webbläsaren. Dessa är strikt nödvändiga för att möjliggöra normal användning av vår webbplats. Om dessa är inaktiverade kan webbplatsens prestanda försämras.

Analytiska / prestandacookies: det här är filer som samlar in anonym besökardata. De visar oss vilka delar av webbplatsen som besöks, i vilken ordning och hur länge. Allt för att hjälpa oss att ge dig bättre och effektivare åtkomst till vår webbplats.

Funktionskakor: dessa kakor hjälper oss att identifiera dig vid upprepade besök, så att vi kan spara och komma ihåg dina preferenser för efterföljande besök.

Omdirigeringscookies: den här typen av cookies spårar sidor och länkar som du kommer åt så att vi kan försöka förbättra vår webbplats relevans för dina intressen.

Vilka är dina alternativ

Genom att fortsätta att komma åt vår webbplats accepterar du användningen av ovanstående typer av kakor och annan spårningsteknik, som beskrivs i denna cookiepolicy. Tänk på att cookies inte innehåller någon information som kan identifiera dig som individ.

Du kan inaktivera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare och inaktivera alla eller några cookies. Observera att detta kan leda till lägre prestanda för vissa funktioner på webbplatsen och tjänsterna och en begränsad upplevelse om alla cookies är inaktiverade.

Allmän information

Säkerhet och överföring av din information

Det är viktigt att företaget har tillräcklig säkerhet för både tjänsterna och din personliga information. Detta innebär att implementering och underhåll av säkerhetsförfaranden ägnas stor uppmärksamhet: Företaget använder industristandardpolicyer och rutiner för att undvika obehörig användning av icke-personlig information. Trots alla våra betydande ansträngningar för att skydda våra uppgifter kan vi inte garantera att vi kommer att kunna stoppa all olaglig tillgång till den eller användningen av våra tjänster.

Tyvärr är överföringen av information över Internet inte helt säker. Företaget gör allt för att skydda information, men det är omöjligt att garantera att all information som överförs till vår webbplats är säker och all internetbaserad överföring utförs på egen risk.

Företaget verkar globalt, vilket innebär att vi kan behöva överföra din personliga information till länder inom och utanför Europeiska unionen (“EU”). Vad som är viktigt att notera om detta är att dataskydd och andra relevanta lagar i länder utanför EU kan vara mindre omfattande än lagar och regler inom EU. I en sådan situation kommer företaget att försöka vidta alla rimligen nödvändiga åtgärder för att ge dig en likvärdig skyddsnivå med avseende på anonymiserad data som samlas in från dig. Genom att interagera med denna webbplats ger du ditt samtycke till överföring av anonymiserad data i enlighet med denna sekretesspolicy.

Underåriga

Det måste betonas att om du är under 18 år har du inte en laglig rätt att delta i tjänsterna. Dessa tjänster är inte avsedda att användas av personer under 18 år.
Uppdateringar av sekretess- och cookie -policyn

Du rekommenderas starkt att läsa denna sekretesspolicy regelbundet, särskilt eftersom den kan revideras då och då, efter eget gottfinnande. Du hittar alltid den senaste versionen av sekretesspolicyn på vår webbplats.

Dina rättigheter och begäran om information

Du har alla rättigheter som beviljas genom dataskyddsförordningen. Om du har några frågor angående dina rättigheter och/eller vår behandling av dina personuppgifter, eller om du känner att dina personuppgiftsrättigheter har kränkts, kan du skicka dem till [[email protected]].

Policyn senast updaterad: 19 nov 2021.