16

14:00 – måndag 18 June, 2018

Nizhny Novgorod Stadium