21

20:00 – onsdag 27 juni, 2018

Nizhny Novgorod Stadium