20

18:00 – måndag 21 december, 2015

Ekstraklasa, Polen