15

18:00 – måndag 21 December, 2015

Ekstraklasa, Polen