19

17:00 – fredag 10 November, 2017

Karjala Cup
Ishockey
Ishockey från 2017. Ishockey från Karjala Cup.