Italien
Australien
Substitutes
16 Giacomo Nicotera
17 Ivan Nemer
18 Pietro Ceccarelli
19 Dave Sisi
20 Toa Halafihi
21 Alessandro Garbisi
22 Tommaso Allan
23 Tommaso Menoncello
Substitutes
16 Lachlan Lonergan
17 Tom Robertson
18 Taniela Tupou
19 Cadeyrn Neville
20 Langi Gleeson
21 Tate McDermott
23 Jordan Petaia
22 Ben Donaldson