21

17:30 – onsdag 7 March, 2018

KHL
Match 3:7
Ishockey
Ishockey. KHL-slutspelet. Match 3:7. (7/3-18).