20

20:00 – onsdag 11 July, 2018

Luzhniki Stadium