23

20:00 – söndag 1 July, 2018

Nizhny Novgorod Stadium