22

14:00 – onsdag 3 February, 2016

VM i Uljanovsk, Ryssland