23

14:00 – söndag 24 juni, 2018

Nizhny Novgorod Stadium