19

20:05 – fredag 10 november, 2017

NHL
Spelas i Globen
Ishockey
Ishockey. NHL Global Series. Från Globen i Stockholm. (10/11-17)