15

20:00 – torsdag 21 June, 2018

Nizhny Novgorod Stadium